Den nære fortid

Tissø kaldes “Vikingernes og Fuglenes sø” og her vest for søen byggede vikingerne Nordeuropas største og rigeste bebyggelser fra sen jernalder og vikingetid (ca. 550 e Kr. til 1050 e Kr.) med både stormandsresidenser og handelscenter med internationale kontakter.

Efter flere års studier i området er der i dag rimelig klarhed over områdets betydning for datidens stormænd om var Skjalm Hvide slægten. På området er der fundet landets største stormandshal, som er 48 m lang og 12,5 m bred = 550m2 under tag.

På stedet er der bygget et såkaldt formidlingscenter “Fugledegård” fra år 2000,. som besøgende frit kan besøge for yderligere studier. Omegnens skoler bruger i vid udstrækning stedet til undervisning. Man er nu i gang med et nyt og større avanceret byggeri, nær “Fugledegård”…

Det mest værdifulde levn fra fortiden blev fundet i nærheden af formidlingscentret. En 1,8 kg, guldhalsring kom op af mulden ved en landmands harvning i 1977. Det er den største halsring der fundet fra vikingetiden.

Bebyggelsen har bestået fra ca. år 700 e. Kr. til omkring år 1000 e.Kr. Tissø har fungeret som en sikker havn, idet der var muligt at besejle med skibe fra Storebælt via Halleby Å.