Historien

Vi skal tilbage til 1840’erne og 60’erne hvor de åndelige vækkelser tog fart. Efter grundloven af 1849 hvor folket frit kunne “tænke, tro og tale” kom der rigtig “gang i den” godt hjulpet på vej af Grundtvigs og Kolds virke.

Der skal nævnes tre personer som satte dagsordenen. Først den indremissionske præst Vilhelm Beck fra Ubby, Ernst Trier fra Vallekilde højskole og William Hoff, som var kappelan i Vallekilde sognekirke.

Trier arbejdede med tanken om at oprette en valgmenighed på Kalundborgegnen, og dette skete som nævnt i 1873, hvor den første præst blev William Hoff. (for øvrigt var det pastor Beck, der dannede Dansk Indre Mission.) – Det var en stor folkebevægelse, der lå forud. Det “hvide mod det sorte”.

En del friskoler blev oprettet på denne tid. Gørlev valgmenighed blev oprettet i 1898 og fik fælles præst med Ubberup, som i øvrigt havde fået ny præst. Den nye præst hed Carl Koch. Gørlev valgmenighed blev nedlagt for nogle få år siden.

Der er naturligvis en mængde litteratur om denne kulturhistorie, som arkivet har opbevaret. Det har været en spændende og skelsættende tid, som blev udspillet lige netop her i vores område.