Historie og formål

UBBY-JERSLEV & OMEGN’S LOKALRÅD blev etableret på stiftende generalforsamling den 19. maj 2008.

Lokalrådets mål er at styrke og udbygge området ved at fremme en bæredygtig udvikling indenfor foreningsliv, bolig, erhverv, kultur, miljø og trivsel for borgerne, altså at gøre det attraktivt at leve i landdistriktet.

Almene og fælles interesser er ubetinget i højsæde i rådets virke!

Så det gælder om at komme “ud af busken” med forslag, ønsker og initiativer, så vi sammen sikrer rådets fremtidige eksistens og berettigelse

Der er oprettet en idé-bank, hvor flere idéer kan igangsættes af rådet selv eller de kan bæres videre til interesserede investorer og fællesskaber.

Udgivelse af LokalNyt (publikation til medlemmerne), årlig uddeling af byfornyelsespris, afholdelse af årsfest samt afdækning af vore unge og børns trivsel og større trafiksikkerhed på vejen mellem Ubby og Jerslev er nogle af de emner, der står højt på kontoen i banken. Flere af disse emner er der allerede taget action på!

Rådet er medlem af Landsforeningen Af Landsbysamfund.

LAL’s formål er folkeoplysning til gavn for lokalsamfundene, landsbyerne og landdistrikterne og således varetagelse af disses interesser for at bevare og videreudvikle det miljø og den kultur, de repræsenterer. Det er endvidere en del af landsforeningens formål at støtte andre, der arbejder med samme sigte.