Nutiden

Fra den 1/1 2007 ophører Hvidebæk Kommune som en selvstændig kommune. Grundet kommunalreformen er Hvidebæk gået sammen med Høng, Gørlev, Bjergsted og Kalundborg med navnet: Kalundborg Kommune. Den ny storkommune får ca. 50.000 indbyggere.

Fra den 1/1 2007 ophører Hvidebæk Kommune som en selvstændig kommune. Grundet kommunalreformen er Hvidebæk gået sammen med Høng, Gørlev, Bjergsted og Kalundborg med navnet: Kalundborg Kommune. Den ny storkommune får ca. 50.000 indbyggere.

Navnet Hvidebæk er ikke et bynavn eller et stednavn som sådan, men fremkommer af et vandløb, der udspringer i Jerslev. Vandløbet hedder i dag Hvidebækrenden og udløber i Tissø, men tidligere hed bækken: Vidjebækken grundet mange Vidjepiletræer omkring vandløbet.

Da man for 36 år siden skulle finde et neutralt navn til den nye kommune, valgte man “Hvidebæk”. Egentlig skulle man have undladt – H – og skrevet det Videbæk, men da der var et kendt Videbæk i Vestjylland, kunne det naturligvis ikke være sådan! (der er alligevel forekommet forvekslinger”