Kort sammenfatning af Hvidebæk Kommune`s beliggenhed og historie

Hvidebæk er en lille nordvestsjællandsk kommune beliggende sydøst for Kalundborg købstad. Hovedvejen til Slagelse fra Kalundborg og amtsvejen til Sorø løber igennem de 2 største byer, henholdsvis Ubby og Rørby. Kommunen blev dannet ved kommunalreformen i 1970.

Jernbanen – Kalundborg/Slagelse – løb tidligere gennem kommunen, med stationerne Værslev, Forsinge, Jerslev og St.Fuglede. Banen blev nedlagt i 1971. I dag er banen – efter at skinnerne er fjernet – gå/ride og cykelsti. (Stiens navn er: “Værslevstien”) Jernbanen mellem Kalundborg og København løber i den nordlige del.af Hvidebæk Kommune.

Hvidebæk ligger vest-nordvest for Tissø, der er Danmarks fjerdestørste sø. Der er kort kystlinje til Storebælt, og kommunen er nabo til Kalundborg-Bjergsted-Høng og Gørlev kommuner.

Landskabet er meget varieret med bakker og lavninger med søer og moser. Der er 27 km. åbne vandløb – 17 stk.-.som vedligeholdes af kommunen. Endvidere er der en del rørlagte kommunale vandledninger. Den store å “Hallebyåen” som udspringer nær Gyldenløveshøj på midtsjælland er ca. 60 km. lang og udløber i Storebælt. Den vedligeholdes af Vestsjællands amt. Dette vandløb er en stor Å , som afvander “store Åmose” og hedder således “Åmose Å” fra udspring til indløb i “Lille Åmose” i “Madesø” nord for Tissø, og nu hedder den “Halleby Å”. Åen løber videre gennem Tissø til det sidste løb i Storebælt. “Madesø “er en 30 ha stor sø, og 5,5 m. dyb, og er omkranset af høje bakker, men god landbrugsjord.

Hvidebæk kommune blev dannet for 36 år siden, og er en decideret landkommune med landbrug som hovederhverv. Den gode jordbonitet afstedkommer gode udbytter af alle slags afgrøder, og her har sukkerroen spillet en stor rolle i kommunen, hvor sukkerfabrikken i Gørlev lå tæt ved. Der blev anlagt et jernbanespor fra fabrikken langt ind nord på, så avlerne havde let ved transporten af roerne. I dag er banen og fabrikken væk, så nu er det historie!

På det kulturelle område blomstrer foreningslivet i rigt mål både for børn, unge og ældre. Dette er et særdeles godt aktiv for fremtiden.

Af skoler er der 4 i Hvidebæk.Kommune. “Rørby Skole” med op til 7. klasse blev bygget i 1954 i et samarbejde med Værslev sognekommune. Det var en såkaldt forbundskole, så de 2 gamle skoler i henholdsvis Værslev og Rørby blev nedlagt.

“Hvidebækskolen” i Jerslev til 9. klasse blev bygget i 1956, og endelig er der “Ubby Fri-og Efterskole” i Ubby by. Denne skole er fra ca. 1890. Efterskolen er en klassisk kostskole med 9. og 10. klasse.

I øvrigt var der små friskoler i næsten hver en landsby. Disse skoler er nu nedlagt.

Endelig er der”Ubberup Højskole” – 107 år – i Asmindrup by, Værslev sogn. Højskolen var fra begyndelsen en Grundtvigs højskole, senere forskole for uddannelse af sygeplejersker og endelig nu en Livstilshøjskole baseret på overvægtige mennesker. Skolen har haft en omtumlet tilværelse med gevaldige nedture med manglende elever og dermed svag økonomi. I dag kører det godt.

Der er idrætshal nær “Hvidebækskolen”i Jerslev, og ligeledes en hal nær “Rørby Skole” nær skolen som tillige har en sognegård. Der er kun 4 forsamlingshuse tilbage. Det største og bedste – med vært – ligger i Ubby. De øvrige 3 forsamlingshuse ligger i Værslev, Jorløse og St. Fuglede, – alle uden vært.

Af dagligvarebutikker er der “Super Brugsen” og en bagerforretning i Ubby og “Dagli` Brugsen” i Rørby, Skal der handles i øvrigt, er Kalundborg købstad den nærmeste by.

De seks sognekirker er alle fra 1100-1200 tallet og der er 3 præster tilknyttet – 2 kvinder og 1 mand. Ubby kirke er den største og blev bygget af Esbern Snare omkring år 1179. (Det var også Esbern Snare der opførte den 5-tårnede kirke i Kalundborg “Vor Frue Kirke”)

En anden kirke skal her nævnes, idet den kun ligger ca. 100 m. fra Hvidebæks nordlige og østlige skel. Det er Ubberup Valgmenighedskirke i Tømmerup sogn, Kalundborg kommune. Kirkens navn er: “Betlehemskirken”!

En kreds af borgere oprettede denne kirke i 1873, og da menighedens medlemmer – ca. 600 – er bosat i mange forskellige sogne er der ingen tvivl om, at denne Grundtvigske bevægelse har præget og fortsat præger folkelivet i Nordvestsjælland.