Medlemsskab

Det aktuelle årskontingent er for både personer (A-medlem med stemmeret) og for foreninger, virksomheder, korps o.lign. (B-medlem uden stemmeret) 100,00 kr.

Har et medlemskab vakt din interesse, beder vi dig meddele dette til vores sekretær

Elsebeth Ring Andersen
Telefon 61695787
E-mail ring@ka-net.dk

Oplys blot navn/e, adresse, telefonnummer og gerne e-mail adresse, så modtager du automatisk senere en opkrævning !