Den fjerne fortid

At egnen her har været beboet i 5.000 år eller mere, vidner de mange fortidsminder om i form af stendysser og jættestuer af enhver beskaffenhed.

En kort afskrift af en bog skrevet af Therkel Mathiassen i 1957: Et af de rigeste områder har været Kalundborgegnen. Raklev sogn er det, der kan opvise det alle største antal stengrave i

Nordvestsjælland, nemlig 57 (heri medregnet både de bevarede og de sløjfede grave), men også de omgivende sogne har ret mange: Røsnæs 26 (ingen på spidsen af halvøen), Tømmerup 33, Årby 28 (næsten ingen på Asnæshalvøen), Rørby 19 og Ubby 28. (Rørby og Ubby ligger i Hvidebæk Kommune) Der har øjensynligt her i Kalundborgegnen været en større bygd med tilknytning til kysten.

Kalundborg fjord strakte sig betydelig længere ind i landet, og de lave områder har været oversvømmet af hav og søer, så der har været gode livsmuligheder for føde af fisk og landdyr, og efterhånden også ved plantedyrkning. (Bondestenalderen)

Det er ret så store mængder stenredskaber og andet, der er fundet i gravhøjene, markerne og moserne igennem årene, og der findes stadigvæk oldtidssager.